De huizen

Programma: beoogd wordt (op hoofdlijnen) het realiseren van:

 * 8 (geschakelde) wooneenheden voor dementerenden en hun partner

* 2 gezinshuizen met ieder 6-8 kinderen (waaronder een huis voor moeder en kind)

* 2 woningen voor statushouders met hun gezin

* 2 tot 4 woningen voor mensen met burn-out/herstellend van verslaving of ziekte

*24 tot 30 woningen voor mensen die deelgenoot zijn van dit vernieuwende proces. Voor een gemeenschap die deels verantwoordelijk is voor de zorgbehoevende c.q. kwetsbare medemens, is een verhouding van gezond t.o.v. zorgbehoevend rond 75%-25% en dit betekent tussen 60 en 70 bewoners.

Verder:

* Ruimte onder de te verhogen molen voor onder andere leerwerkplekken, conferentieruimtes en
restaurantfaciliteiten.

* (Later) – bestemming geven aan huidige boerderij (ontmoetingscentrum).

Daarnaast

Grote stilteruimte ook om muziek te maken (rond 40 tot 50 m2 bij water).

 • Klusruimte/atelier (zowel te gebruiken als leer/werkplek en als klusruimte voor bewoners gemeenschap)
 • Ecologische moestuin
 • Natuurlijke speeltuin
 • Voedselflat
 • Alles zoveel als mogelijk in voedselbos
 • Het heggenlandschap moet voor een deel worden behouden
 • Wandelpad vanaf dijk langs het water is tevens fietspad naar molen die dichter naar de Broekstraat wordt geplaatst
 • Parkeervoorziening voor bewoners en gasten

Onder de molen:

 • Restaurant annex koffiehuis
 • Conferentieruimten
 • Leer/werkplaatsen
 • Sanitair ruimten